Selecteer een pagina

De voorbereidingen zijn doorgegaan

De voorbereidingen zijn doorgegaan. Inmiddels zijn er drie planners en is er contact met tien chauffeurs. Als de coronamaatregeln niet worden aangescherpt, willen we half oktober beginnen met noodzakelijke ritten. Denk hierbij aan doktersbezoek en ziekenhuisbezoek. Op...

Stand van Zaken 6 Augustus

Ons streven was per juni met AutoMaatje van start te gaan. De coronaregels verhinderden dat helaas. Wij houden nu als planningsdatum 15 september aan. De ontwikkelingen rond corona zullen uitwijzen of dit daadwerkelijk mogelijk is. Volgens de huidige regels van het...

Stand van Zaken 20 mei

Ons streven was per juni met AutoMaatje van start te gaan. De coronaregels verhinderen dat helaas. Wij houden nu als planningsdatum 1 september aan. Uiteraard als het eerder mag en verantwoord is zullen wij eerder starten. Toch is er een lichtpuntje. De...

Chauffeursdienst woonkern Bunnik

Voor nogal wat ouderen is het vervoer naar dokter, familie, winkels, kapper, bijeenkomsten etc.  lastig of onmogelijk. De Regiotaxi biedt niet altijd de juiste oplossing en hulp van anderen ligt vaak niet binnen bereik. Om in die behoefte te voorzien zijn er in Odijk...