Selecteer een pagina

Chauffeursdienst woonkern Bunnik

apr 15, 2020 | Nieuws

Voor nogal wat ouderen is het vervoer naar dokter, familie, winkels, kapper, bijeenkomsten etc.  lastig of onmogelijk. De Regiotaxi biedt niet altijd de juiste oplossing en hulp van anderen ligt vaak niet binnen bereik.

Om in die behoefte te voorzien zijn er in Odijk en Werkhoven door vrijwilligers Chauffeursdiensten opgezet die goed draaien. Het gaat daarbij niet alleen om vervoer. Een goed draaiende Chauffeursdienst kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van eenzaamheid en de toegang bevorderen tot activiteiten.

In de kern Bunnik is een dergelijke vervoersmogelijkheid niet voorhanden. Daarom hebben afgelopen najaar acht bewoners een Burgerinitiatief gestart om ook daar een Chauffeursdienst te krijgen.

Er is overlegd met meerdere organisaties om de behoefte te peilen en om na te gaan of verwacht mag worden dat er voldoende vrijwilligers zijn die willen  rijden.

Na contact met organisaties waar dit al werkt, waaronder natuurlijk Odijk en Werkhoven, hebben we besloten dit met vaart op te gaan zetten.

Van de gemeente kregen we in januari een startbijdrage uit het “Bunnik Aan Zet Fonds”.

Ook zijn we met  de gemeente in gesprek over de concrete aanpak. Het vervoer hangt immers nauw samen met regelingen op dit gebied waar de gemeente voor verantwoordelijk is.

Ons initiatief wil gaan werken met AutoMaatje, een systeem voor regeling en organisatie van een chauffeursdienst dat de ANWB kosteloos beschikbaar stelt.

Dit systeem werkt landelijk al in bijna 200  kernen.

Het Burgerinitiatief doet de opzet in nauwe samenwerking met Krachtig Krommerijn.

Wij hopen voor de zomer operationeel te zijn.

Dat hangt vooral af van hoelang de “Corona-maatregelen gaan duren” en

van het werven van de vrijwillige chauffeurs. We beginnen daar binnenkort een actie voor.

Om u al vast een idee te geven hoe de chauffeursdienst gaat werken:

inwoners uit de kern Bunnik kunnen zich aanmelden. Na deze (eenmalige) aanmelding kunt u twee dagen tevoren een rit bestellen.

De kosten bedragen € 0,30 per kilometer, contant te betalen aan de vrijwillige chauffeur.

Dit laatste als vergoeding voor de autokosten.

Voor de vaste kosten starten wij een sponsor-traject onder de Bunnikse bedrijven en de inwoners van de kern Bunnik

Volgens de planning hoort u in april/begin mei  meer van ons. Wij geven de stand van zaken en onze bereikbaarheid weer via de pers en op onze site: www.automaatjebunnik.nl

 

Namens het Burgerinitiatief, Henk van de Hoef